Det nordiska ljuset är speciellt och jag försöker fånga det på bild särskilt i gryningen när sjöröken och dimmorna sveper över landskapen. Jag känner en glädje och utmaning i att utforska olika delar av naturfotografin, såsom landskap - djur och makrofotografi. Genom mina naturfotografier dokumenterar jag djur – och växtliv i syfte att berätta och sprida kunskap om sällsynta friska ekosystem med rik biodiversitet.

Skogssjöar, tjärnar, myrmarker och naturskogar är mina favoritbiotoper. Ofta fotograferar jag från min kajak i hopp om att bland annat möta storlom, häger och bäver, men också för att få uppleva det uppvaknande landskapet en tidig morgon.

Jag är utbildad på universitet i ämnet fotografi, bland annat Fotografi – Visuell kommunikation och Fotografins filosofi - Naturfotografi. Med bakgrund av det fotograferar jag ofta i projektform där naturfotografier och berättelser tillsammans växer fram.

Jag är invald medlem i Naturfotograferna/N och PhotoNatura/PN.

Jag ställer ut bilder, säljer bilder och publiceras i olika tidskrifter. Man kan finna mina publikationer i exv. Camera Natura och Natur og Foto.

Med mina berättelser kring naturfotografier och naturupplevelser och med mitt naturälskande bildspråk, håller jag både bildföreläsningar på plats men även webbföreläsningar. Jag föreläser också på naturfotofestivaler och på uppmärksammade tillfällen såsom Internationella Vattendagen på Naturum vid Hornborgasjön.


Kontakta mig gärna!